Vi er veldig glade for at du har vist interesse for virksomheten vår. Databeskyttelse er av særlig høy prioritet for forvaltningen av Firmanavnet. Bruken av Internett-sidene til firmanavnet er mulig uten noen indikasjon på personopplysninger; Imidlertid, hvis en registrert ønsker å bruke spesielle bedriftstjenester via nettstedet vårt, kan behandling av personopplysninger bli nødvendig. Dersom behandling av personopplysninger er nødvendig og det ikke er lovfestet grunnlag for slik behandling, innhenter vi generelt samtykke fra den registrerte. Behandling av personopplysninger, slik som navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer til en registrert person, skal alltid være i tråd med den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR), og i samsvar med den landsspesifikke databeskyttelsen forskrifter som gjelder for firmanavnet. Ved hjelp av denne databeskyttelseserklæringen ønsker vår virksomhet å informere allmennheten om arten, omfanget og formålet med personopplysningene vi samler inn, bruker og behandler. Videre blir registrerte informert, ved hjelp av denne databeskyttelseserklæringen, om rettighetene de har krav på. Som behandlingsansvarlig har Selskapets navn implementert en rekke tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre den mest komplette beskyttelsen av personopplysninger behandlet gjennom denne nettsiden. Internett-baserte dataoverføringer kan imidlertid i prinsippet ha sikkerhetshull, så absolutt beskyttelse kan ikke garanteres. Av denne grunn står enhver registrert fritt til å overføre personopplysninger til oss via alternative måter, f.eks. over telefon. 1. Definisjoner Databeskyttelseserklæringen til firmanavnet er basert på begrepene som brukes av den europeiske lovgiveren for vedtakelsen av den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR). Vår databeskyttelseserklæring skal være leselig og forståelig for allmennheten, så vel som våre kunder og forretningspartnere. For å sikre dette, vil vi først forklare terminologien som brukes. I denne databeskyttelseserklæringen bruker vi blant annet følgende begreper: a) Personopplysninger Personopplysninger betyr all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person («registrert»). En identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres, direkte eller indirekte, spesielt ved referanse til en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, stedsdata, en online identifikator eller til en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetisk, mental, økonomisk, kulturell eller sosial identitet til den fysiske personen. b) Datasubjekt Datasubjekt er enhver identifisert eller identifiserbar fysisk person, hvis personopplysninger behandles av behandlingsansvarlig. c) Behandling Behandling er enhver operasjon eller et sett med operasjoner som utføres på personopplysninger eller på sett med personopplysninger, enten på automatiserte måter, slik som innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultasjon , bruk, avsløring ved overføring, spredning eller på annen måte tilgjengeliggjøring, justering eller kombinasjon, begrensning, sletting eller ødeleggelse. d) Begrensning av behandling Begrensning av behandling er merking av lagrede personopplysninger med sikte på å begrense behandlingen av dem i fremtiden. e) Profilering Profilering betyr enhver form for automatisert behandling av personopplysninger som består av bruk av personopplysninger for å evaluere visse personlige aspekter knyttet til en fysisk person, særlig for å analysere eller forutsi aspekter som angår den fysiske personens ytelse på jobb, økonomiske situasjon, helse , personlige preferanser, interesser, pålitelighet, oppførsel, plassering eller bevegelser. f) Pseudonymisering Pseudonymisering er behandling av personopplysninger på en slik måte at personopplysningene ikke lenger kan henføres til en bestemt registrert person uten bruk av tilleggsopplysninger, forutsatt at slike tilleggsopplysninger oppbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske krav. tiltak for å sikre at personopplysningene ikke tilskrives en identifisert eller identifiserbar fysisk person. g) Behandlingsansvarlig eller behandlingsansvarlig Behandlingsansvarlig eller behandlingsansvarlig er den fysiske eller juridiske personen, offentlig myndighet, etat eller annet organ som alene eller sammen med andre fastsetter formålene og midlene for behandlingen av personopplysninger; der formålene og midlene for slik behandling er bestemt av unions- eller medlemsstatslovgivningen, kan den behandlingsansvarlige eller de spesifikke kriteriene for dens nominasjon være fastsatt i unions- eller medlemsstatslovgivningen. h) Behandler Behandler er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, etat eller annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige. i) Mottaker Mottaker er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, etat eller et annet organ som personopplysningene utleveres til, enten det er en tredjepart eller ikke. Offentlige myndigheter som kan motta personopplysninger innenfor rammen av en